A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG MẦM NON TÂN SƠN

Trong những năm qua, trường mầm non Tân Sơn  tiếp tục có những phát triển bền vững với số học sinh ngày càng tăng, chất lượng giáo dục ngày càng toàn diện. Tuy nhiên một số  điều kiện cơ sở vật chất của trường còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời cho việc giảng dạy và chăm sóc học sinh. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngoài việc sử dụng nguồn ngân sách, nhà trường đã huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh, sự chung tay của xã hội.

Để làm tốt công tác XHHGD cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xã hội hóa giáo dục. Trong nhà trường tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục là các tổ chức, các cán bộ giáo viên, nhân viên.

XDHGD để xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo lập và cải thiện môi trường kinh tế, xã hội lạnh mạnh và thuận lợi cho các hoạt động giáo dục của nhà trường. Công tác này cũng góp phần đẩy mạnh các nguồn đầu tư, khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và trí lực trong xã hội. Phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của nhân dân tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục phát triển nhan h hơn, có chất lượng cao hơn. Đây là chính sách lâu dài, là phương châm thực hiện chính sách xã hội của Đảng và nhà nước, bởi vì giáo dục là sự nghiệp lau dài của toàn xã hội. Sự nghiệp giáo dục sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ với nguồn lực to lớn của toàn dân. Thực hiện XHHGD cũng chính là huy động cộng đồng cùng tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Vì cơ sở vật chất của nhà trường cong hạn chế, một số điều kiện cho việc phục vụ cho học tập và chăm sóc trẻ còn thiếu, do đó nhà trường đã dộng viên phụ huynh học sinh ủng hộ nhà trường.

Như vậy để công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường đạt hiệu quả, nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể, nên lựa chọn các công việc phục vụ trực tiếp cho học sinh và có dự trù kinh phí để phục vụ học sinh thuận  lợi trong việc lựa chọn các việc mà họ sẽ ủng hộ nhà trường.

 Vận động, động viên để phụ huynh tham gia một cách tự nguyện, tránh  gò ép gây bức xúc. Để phụ huynh học sinh hiểu lầm sẽ làm cho họ thiếu niềm tin với nhà trường. Những công việc có liên quan đến kinh phí đóng góp của phụ huynh học sinh cần để phụ huynh tham gia, lựa chọn. Để thu hút nhiều phụ huynh, nhiều tổ chức tham gia nhiệt tình vào công tác XHHGD, cần để cho họ hiểu rõ: Làm cho ai? Làm như thế nào? Hiệu quả của việc làm? Những việc làm thiết thực vì trẻ  sẽ là những việc thu hút được nhiều người tham gia nhất, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững cho mỗi nhà trường, cho sự phát triển toàn diện cảu trẻ.

Trong năm học 2021  – 2022 trường mầm non Tân Sơn tiếp tục duy tì tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đầy đủ hơn phụ vụ tốt hơn công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Một số công trình tiêu biểu của xã hội hóa năm học 2021-2022

 

 


Tác giả: Trường MN Tân Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 212